Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012

HÓA CHẤT BÌNH TRÍ - CHUYÊN CUNG CẤP CÁC MẶT HÀNG DUNG MÔI CÔNG NGHIỆP TOLUENE, BUTYL ACETATE, SEC-BUTYL ACETATE, ETHYL ACETATE, METHYL ACETATE, METHANOL, ISOPROPANOL, BUTANOL, N-HEXANE, ACETONE, BUTYL GLYCOL, ETHYL GLYCOL, CELLOSOLVE ACETATE, GLYCERINE, CYCLOHEXANONE, DIMETHYL FORMAMIDE, METHYL ETHYL KETONE, METHYL ISO-BUTYL KETONE, MONOETHYLENE GLYCOL, DIETHYLENE GLYCOL, METHYLENE CHLORIDE, MONOETHANOLAMINE, DIETHANOLAMINE, TRIETHANOLAMINE, TRICHLOROETHYLENE, PERCHLOROETHYLENE, BUTYL CARBITOL, ISOPHORONE,....CÁC LOẠI NHỰA ALKYD, ACRYLIC POLYOL, MALEIC, PETROLEUM, AMINO, THERMOPLASTIC, EPOXY, NITROCELLULOSE..., BỘT MÀU, BỘT MỜ, CHỐNG LẮNG, PHÂN TÁN VÀ CÁC PHỤ GIA KHÁC